Phần 1: Kiểm soát nội bộ là công cụ quản lý, không phải là mục đích quản lý


Kiểm soát nội bộ là một tiến trình được thực hiện bởi Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý và các cá nhân khác; được thiết lập nhằm mục đích đảm bảo một cách hợp lý việc hoàn thành các mục tiêu của công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (Operations), Báo cáo tài chính (Financial Reporting), tính tuân thủ (Compliance) và sự minh bạch (Transparency).

Định nghĩa trên nhấn mạnh rằng:

Kiểm soát nội bộ là một tiến trình, do đó nó là một công cụ quản lý, không phải là mục đích quản lý.

Kiểm soát nội bộ bị ảnh hưởng bởi yếu tố con người. Do đó, kiểm soát nội bộ không chỉ bao gồm tài liệu, biểu mẫu, mà còn là tất cả các cấp quản lý và nhân viên trong Công ty. Chính con người đề ra mục tiêu, thiết lập cơ chế kiểm soát ở mọi nơi trong quy trình và vận hành nó.

Kiểm soát nội bộ không phải là một sự kiện mà là một loạt các hành động diễn ra trong công ty. Những hoạt động này lan tỏa và mang tính cố hữu trong công tác điều hành công ty. Tiến trình quản lý hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện thông qua việc:

  1. Lập kế hoạch;
  2. Tổ chức thực hiện;
  3. Lãnh đạo;
  4. Kiểm soát.

Kiểm soát nội bộ là một chức năng của Người quản lý và được tích hợp vào tiến trình này.

Kiểm soát nội bộ có thể được kỳ vọng đưa ra các lý do hợp lý, không phải là cơ sở tuyệt đối.

Kiểm soát nội bộ được tích hợp vào cấu trúc của tổ chức, hướng đến việc đạt mục tiêu ở một hoặc nhiều cấp độ khác nhau và có thể trùng lắp giữa hoạt động kinh doanh, báo cáo và tính tuân thủ.

(Theo COSO)

Use “Internal Control” in sentences:
You need to have great internal control over your business so that you always know what is going on in every department.

There was not enough internal control in the business and there was a lot of chaos going on and a lot of people were fired.

You need to always have good internal control at your workplace so that you know everyone is doing things right.

[arrow_forms id=’553′]

Have any Question or Comment?

2 comments on “Phần 1: Kiểm soát nội bộ là công cụ quản lý, không phải là mục đích quản lý

I wonder if you can read this article in Vietnamese? Are you using Google Translate to convert Vietnamese into your language?

Leave a Reply

Login Status

Google search

November 2016
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Lưu trữ

This is our store for domestic demand — If you would like to buy things from our website and ship outside Vietnam, please contact us via email: sales@cabihouse.com. Thanks. Dismiss