Phần 2: Mục tiêu của kiểm soát nội bộ


Mục tiêu của kiểm soát nội bộ:

 1. Tính hiệu lực và hiệu quả (Effectiveness and Efficiency) trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh; thể hiện qua:
  – Phạm vi hoạt động (Scope);
  – Chất lượng (Quality);
  – Thời gian (Time);
  – Chi phí (Cost);
 2. Tính đáng tin cậy của báo cáo tài chính (Reliability of financial Reporting); độ tin cậy thể hiện qua:
  – Đúng thẩm quyền (Authorization);
  – Nguyên tắc ghi nhận (Recording);
  – Thẩm quyền tiếp cận tài sản (Access to Assets);
  – Sự phù hợp giữa tài sản thực tế và sổ sách (Asset Accountability).
 3. Tính tuân thủ (Compliance): là việc thực thi các hành động theo đúng các chỉ thị hoặc theo đúng các quy định và quy trình có hiệu lực đã đề ra. Trong môi trường doanh nghiệp, sự tuân thủ thể hiện ở hai cấp độ:
  – Tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam;
  – Tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty; các quy trình, quy định nội bộ, văn hóa, chuẩn mực, giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp.
 4. Tính minh bạch (Transparency), bao gồm:
  Sự chính xác: Thông tin phản ánh chính xác dữ liệu tổng hợp từ sự kiện phát sinh;
  Sự nhất quán: Thông tin được trình bày có thể so sánh được và là kết quả của những phương pháp được áp dụng đồng nhất;
  Sự thích hợp: Khả năng thông tin tạo ra các quyết định khác biệt, giúp người sử dụng dự đoán kết quả trong quá khứ, hiện tại và tương lai hoặc giúp xác nhận và hiệu chỉnh các mong đợi;
  Sự đầy đủ: Thông tin phản ánh một cách đầy đủ các sự kiện phát sinh và các đối tượng có liên quan;
  Sự rõ ràng: Thông tin truyền đạt được thông điệp và dễ hiểu;
  Sự kịp thời: Thông tin có sẵn cho người sử dụng trước khi thông tin giảm khả năng ảnh hưởng đến các quyết định;
  Sự thuận tiện: Thông tin được thu thập và tổng hợp dễ dàng.

(Theo COSO)

 

[arrow_forms id=’553′]

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Login Status

Google search

November 2016
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Lưu trữ

This is our store for domestic demand — If you would like to buy things from our website and ship outside Vietnam, please contact us via email: sales@cabihouse.com. Thanks. Dismiss